Nico eies ikke av oss, men er en hanne vi har avtale om å låne tilbake. Bilde og Info kommer